Blog Pawła Piskorskiego
Aktualności

Rada Naczelna SD o sytuacji po wyborach samorządowych

UCHWAŁA
RADY NACZELNEJ STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
z dnia 6 grudnia 2014 roku

Rada Naczelna Stronnictwa Demokratycznego z zaniepokojeniem przyjmuje okoliczności towarzyszące wyborom samorządowym a w szczególności procesowi liczenia głosów i ustalania ich wyników.
Informacje o licznych błędach i nieprawidłowościach w pracach komisji, liczba głosów nieważnych czy wreszcie niesprawny system informatyczny bardzo źle świadczą o przygotowaniu naszego państwa do przeprowadzenia wyborów, które są sercem każdej demokracji. Rodzi to pytanie o kondycję polskiej demokracji, a także o to, czy ustalone ostatecznie wyniki wyborcze rzeczywiście oddają intencje głosujących Polaków.
Sytuacja ta wymaga pilnych i zdecydowanych działań naprawczych. Konieczne są takie zmiany w procedurze głosowania i ustalenia jego wyników, aby podobne nieprawidłowości nie miały już nigdy więcej miejsca.


Andrzej Machowski komentuje madrycką podróż trzech posłów: "Królów życia skok na kasę". (czytaj całość)

Przy okazji spektakularnego upadku trzech pisowskich „podróżników” – Adama Hofmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego – mogliśmy zobaczyć, jak dalece nasza klasa (a może to już po prostu nie-klasa) polityczna nam się zepsuła. Jak dalece ci relatywnie młodzi politycy (34, 36 i 38 lat) są pozbawieni jakichkolwiek hamulców i przyzwoitości.


Zarząd Główny SD w 25. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

Uchwała Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego
z okazji 25 rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

25 lat temu powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. W niespełna szesnaście miesięcy rząd ten przeobraził Polskę – zbudował fundamenty demokratycznego państwa prawa, radykalnie zreformował polską gospodarkę, odrodził samorząd terytorialny, zmienił priorytety polskiej polityki zagranicznej, ugruntował świeżo odzyskaną suwerenność i wytyczył drogę, którą Polska przemierza od ćwierćwiecza.

Z satysfakcja podkreślamy, iż u podstaw powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego legło porozumienie koalicyjne, którego sygnatariuszem – obok Solidarności i ówczesnego ZSL-u – było Stronnictwo Demokratyczne. Jesteśmy dumni, że tak istotny wkład w prace tego rządu włożyli przedstawiciele SD – profesor Jan Janowski, wicepremier i minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Marek Kucharski – minister łączności oraz Aleksander Mackiewicz – minister rynku wewnętrznego.

W pełni doceniamy wagę pozytywnych zmian dokonanych przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jesteśmy wdzięczni za tę dobrze wykonaną pracę do Polski. Szczególny hołd pragniemy dziś oddać premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. To w olbrzymim stopniu jego mądrości i wierności wyznawanym wartościom, roztropności i odwadze zawdzięczmy sukces pierwszych lat polskich przemian ustrojowych.


wszystkie aktualności

AktualnościAktualnościAktualnościAktualności
Twitter - logo

Paweł Piskorski
Andrzej Potocki
Jan Artymowski
Andrzej Olechowski
Liberałowie i demokracji

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

Jak oceniasz zgodę Polski na istnienie ośrodka CIA w Starych Kiejkutach?

 Wyniki  Archiwum